TẦM NHÌN
Trở thành một trong những công ty bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam.
Trong 5 năm kể từ khi thành lập, chính thức hoạt động, Công ty DVBV Thiên Bảo Long sẽ phấn đấu trở thành một trong 10 công ty bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Sau 5 năm phấn đấu trở thành công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH
Để trở thành một trong những Công ty Bảo vệ, Vệ sĩ hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi luôn đứng sau lời cam kết sẽ đem lại cho quý khách hàng sự an toàn tuyệt đối vượt trên cả mong đợi với chất lượng phục vụ của một Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp, xuất phát từ tâm huyết và kinh nghiệm nghề nghiệp của Ban Lãnh Đạo cùng với sự nhiệt tình và trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ, nhân viên.