SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

     

     Với định hướng đúng đắn, Thiên Bảo Long tập trung vào công tác xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, củng cố và hoàn thiện hệ thống lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, công tác đào tạo tinh gọn, mạnh mẽ và hiệu quả trên cơ sở tuyển chọn nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng. Nay Công ty đã có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ.