PHƯƠNG CHÂM PHỤC VỤ

  • Sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của qúy khách 24/24 giờ.
  • Tuyệt đối tuân thủ các mệnh lệnh cấp trên, cũng như yêu cầu của khách hàng.
  • Đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm tài sản và hàng hoá của khách hàng.
  • Đảm bảo bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, không can thiệp vào công việc nội bộ.
  • Quý khách hàng được yêu cầu thay đổi nhân viên ngay 24 giờ nếu như Bảo vệ - Vệ sĩ không đáp ứng yêu cầu của công việc.
  • Bảo vệ- Vệ sĩ của Công ty Thiên Bảo Long chịu mọi trách nhiệm về lỗi do mình gây ra.
  • Trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ có gì vướng mắc, Công ty chúng tôi sẵn sàng đàm phán để đi đến thống nhất trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi.
  • Công ty Bảo vệ Thiên Bảo Long không ngừng sáng tạo, rèn luyện về nghiệp vụ, sức khoẻ, đạo đức để phát triển và đi suốt chặng đường dài.