DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP CỦA THIÊN BẢO LONG SẼ ĐEM LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO QUÝ KHÁCH HÀNG?

Hầu hết các nhà quản lý đều thừa nhận rằng sử dụng dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp của Thiên Bảo Long là biện pháp giải quyết tối ưu và hiệu quả như sau:

  • QUYỀN VỀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ

- Lựa chọn nhân viên bảo vệ theo ý muốn.
- Cung cấp lý lịch chi tiết, cần thiết của nhân viên bảo vệ.
- Thay đổi nhân viên theo định kỳ 3 hoặc 6 tháng theo yêu cầu.
- Đội trưởng và Ban chỉ huy thường xuyên kiểm tra cả ngày lẫn đêm.
- Thay đổi hay chấm dứt dịch vụ qua một thông báo.
- Tăng hay giảm dịch vụ qua yêu cầu của khách hàng.

  • LỢI ÍCH VỀ TÀI CHÍNH

- Không phải trả lương
- Không phải chi phí bảo hiểm xã hội.
- Không phải chi phí bảo hiểm y tế.
- Không phải chi phí bảo hiểm thất nghiệp.
- Không phải chi phí làm thêm giờ.
- Không phải chi phí đào tạo, tuyển chọn, giám sát.
- Không phải chi phí ngày nghỉ.
- Không phải chi phí về trang phục.
- Không phải chi phí về thiết bị hỗ trợ.
- Không phải trả thuế thu nhập.
- Không phải chi phí thưởng.
- Không phải chi phí ăn ở.
- Không phải chi phí văn phòng phẩm.

  • LỢI ÍCH VỀ TRÁCH NHIỆM

- Thiên Bảo Long sẽ chịu trách nhiệm về tuyển chọn và đào tạo.
- Thiên Bảo Long sẽ chịu trách nhiệm về hồ sơ, lý lịch nhân thân của nhân viên.
- Thiên Bảo Long sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng về mọi hành vi hoạt động của nhân viên bảo vệ.
- Chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại, mất mát do lỗi của NVBV.
- Thiên Bảo Long sẽ chịu trách nhiệm về giám sát nhân viên bảo vệ.
- Thiên Bảo Long sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình an ninh của mục tiêu.