THIÊN BẢO LONG CUNG CẤP NHÂN VIÊN BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP, KHÔNG CHỈ BẰNG HÌNH THỨC MÀ BẰNG CẢ CHẤT LƯỢNG NGHIỆP VỤ

       Chúng tôi xin kính Quí khách hàng so sánh dịch vụ Bảo vệ của Công ty chúng tôi với các Công ty bảo vệ khác tại Việt Nam trên những khía cạnh sau:

  • Những Công ty khác có cung cấp các biện pháp an ninh tối ưu như Thiên Bảo Long không? Những Công ty khác có đệ trình các phương án bảo vệ và phương án di tản khẩn cấp đầy đủ và chi tiết như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có phương pháp kiểm tra giám sát thường xuyên hoặc định kỳ nhân viên bảo vệ như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có áp dụng phương pháp và giáo trình đào tạo khoa học, chuyên nghiệp cho nhân viên Bảo vệ như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có kiểm tra và thực tập thường xuyên về công tác PCCC như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có phản hồi những yêu cầu của khách hàng như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có sự lựa chọn và tuyển dụng cẩn thận về nhân sự như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có cung cấp mọi quyền lợi, chế độ khen thưởng, ưu đãi cho nhân viên Bảo vệ như Thiên Bảo Long không?
  • Những Công ty khác có trách nhiệm liên hệ và cộng tác gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương như Thiên Bảo Long không?