THIÊN BẢO LONG CÓ THỂ LÀM GÌ CHO QUÍ KHÁCH HÀNG?

-    Đảm bảo an ninh thông suốt 24/24h.

-    Bảo vệ tài sản thiết bị tránh khỏi những thiệt hại do cố ý làm hại hoặc mọi nguy cơ thất thoát khác.

-    Bảo mật tuyệt đối những thông tin của khách hàng về kỹ thuật cũng như kinh doanh.

-    Bảo vệ nhân viên của quí công ty tránh khỏi sự đe doạ về tính mạng và tài sản.

-    Đảm bảo các nhân viên, khách thăm phải tuân thủ tuyệt đối các nội quy, quy định của đơn vị chủ quản.

-    Bảo vệ tài sản tránh khỏi những mất mát gây ra bởi trộm bên trong hoặc bên ngoài.

-    Báo cáo chi tiết về tình hình an ninh trong ca, trong ngày, trong tuần trực.

-    Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng  các hệ thống PCCC.

-    Bảo vệ mọi người tránh khỏi những thương vong trong trường hợp tai nạn hoặc điều kiện làm việc không an toàn.

-    Trợ giúp đắc lực để hạn chế tối đa những thiệt hại về tài sản do sự cố cháy nổ, lũ lụt hoặc thiên tai khác.

-    Hỗ trợ giảm thiểu hết mức về nước, điện hoặc nguyên vật liệu sản xuất.

-    Thực hiện các nhiệm vụ giải cứu, di tản lánh nạn trong trường hợp khẩn cấp.

-    Hỗ trợ, tư vấn cần thiết các biện pháp tối ưu nhất về an ninh cho khách hàng.

-    Chịu trách nhiệm liên hệ, cộng tác với các cấp chính quyền và công an địa phương.