VÕ THUẬT QUÂN SỰ

1. Nghi thức, tác phong
- Nghi thức tác phong chào, đứng, đi, ngồi quan sát.
- Triển khai đội hình tập trung và cơ động.

2.Võ thuật tự vệ và bắt giữ đối tượng
- Kỹ thuật phòng vệ bằng gậy gỗ.
- Kỹ thuật khoá người khám xét.
- Kỹ thuật chiến đấu võ thuật.
- Chiến thuật đánh đối kháng.