HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
-    Sử dụng và bảo quản hệ thống camera.
-    Sử dụng kiểm tra máy tuần tra.
-    Sử dụng bảo quản thiết bị báo khói, báo cháy.
-    Kỹ năng kiểm tra bằng máy rà kim loại.
-    Kỹ năng phối hợp đàm thoại bằng điện thoại máy bộ đàm.
-    Kỹ năng sử dụng gậy gỗ, dùi cui điện.