PHÁP LUẬT

1.    Luật hình sự
-    Tội phạm đồng phạm.
-    Phòng vệ chính đáng.
-    Tình thế cấp thiết.

2.    Luật tố tụng hình sự
-    Chứng cứ; Các biện pháp ngăn chặn; Bảo vệ hiện trường.
-    Các mối quan hệ giữa lực lượng bảo vệ, cảnh sát và chính quyền địa phương