NGHIỆP VỤ VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN

1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản của nhân viên Bảo vệ:

-    Nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát.
-    Nghiệp vụ phòng ngừa và nhận biết các hình thức trộm cắp.
-    Nghiệp vụ phòng ngừa, xử lý các vụ việc, sự cố.
-    Nghiệp vụ trong thông tin liên lạc, lập biên bản, báo cáo.
-    Nghiệp vụ kiểm tra giấy tờ, tài sản.
-    Nghiệp vụ điều phối và chỉ dẫn giao thông.
-    Nghiệp vụ trong trường hợp di tản khẩn cấp.
-    Kỹ năng giải tán đám đông

2. Nghiệp vụ loại hình Bảo vệ:

-    Nghiệp vụ bảo vệ khu nghỉ mát, khách sạn, khu phức hợp nhà hàng.
-    Nghiệp vụ bảo vệ nhà máy, công trường.
-    Nghiệp vụ bảo vệ toà nhà cao tầng.
-    Nghiệp vụ bảo vệ công ty thương mại, siêu thị.
-    Nghiệp vụ bảo vệ khu công nghiệp.
-    Nghiệp vụ bảo vệ văn phòng, nhà riêng.
-    Nghiệp vụ bảo vệ áp tải hàng hoá, tiền bạc.
-    Nghiệp vụ bảo vệ con người.
-    Nghiệp vụ bảo vệ cuộc biểu diễn, thi đấu, các show….