CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1.    Nhận thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy
Chức năng nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trong công tác phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra báo cháy tự động.

2.    Chữa cháy
-    Chữa cháy vòi rồng, vòi cục bộ.
-    Chữa cháy tháo khí CO2
-    Chữa cháy bằng bình bọt
-    Chữa cháy dập lửa bằng chăn khi cần

3.    Sơ cứu cấp cứu
-    Sơ cứu người bị ngạt
-    Sơ cứu ép tim
-    Sơ cứu người bị bỏng
-    Sơ cứu người bị sát thương