CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thiên Bảo Long đã thiết lập ra một chương trình đào tạo cho nhân viên Bảo vệ, mỗi cá nhân nhận biết rõ ràng về trách nhiệm, kỷ luật, tôn trọng khách hàng, kỹ năng bảo vệ chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo võ thuật, công cụ hỗ trợ, tính chất tập thể đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Chương trình đào tạo cơ bản bao gồm những yêu cầu cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, về pháp luật, về phòng cháy chữa cháy, nghi thức tác phong và điều lệnh cơ bản, những tiêu chuẩn cơ bản của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.